Ostatnie zapewnienie

16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28)

Jezus ukazał się po raz ostatni. I jakież to słowa były tymi najważniejszymi, z którymi nas zostawił? – że choć odchodzi do Ojca, to jednak pozostaje z nami w każdym dniu naszego życia.

Czy czujesz tę obecność?