Tak bowiem Bóg umiłował …

16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 (..) 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. (J 3)

 

Czy wiarą jest wypełnianie praktyk religijnych?

Nie – nie jest; jest to jedynie pokarm, którym karmi się nasza wiara, ale nie jest wiarą. Nie łudźmy się – bez wypełniania praktyk nasza wiara niechybnie uschnie, przestaniemy wsłuchiwać się w głos Pana, by iść za Nim, przestaniemy szukać, jaka jest wola Boża wobec nas – przestaniemy pytać, czego On ode mnie oczekuje?

Wierzyć, to kochać Boga i z tej miłości wypełniac Jego wolę.