Poznanie

6 Miłości pragnę, nie krwawej ofiary,
    poznania Boga bardziej niż całopaleń. (Oz 6)

 

Bóg ze Starego Testamentu kojarzy mi się nade wszystko, jako sędzia sprawiedliwy, a tymczasem proszę Miłości pragnę, nie krwawej ofiary – tak mówi Bóg u Ozeasza. Zwróćcie jednak uwagę, że oprócz miłości, Bóg ponad ofiary przedkłada również Jego poznanie – [pragnę] poznania Boga bardziej niż całopaleń.
 
A jak mamy Go poznać, skoro we wszystkim nas przerasta?