Jeśli kto chce pójść za Mną

24 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.   …» (Mt 16)

 

 

W niedzielę zmarła jedna z moich harcerek (nade wszystko mojego przyjaciela, bo to w jego drużynie była zastępową, ale po trosze również moją). To był rak.

Myślę, że znalazła życie…