Uniżył samego siebie

6 On, istniejąc w postaci Bożej,
    nie skorzystał ze sposobności,
    aby na równi być z Bogiem,
7 lecz ogołocił amego siebie,
    przyjąwszy postać sługi,
    stawszy się podobnym do ludzi.

    A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
8 uniżył samego siebie,
    stawszy się posłusznym aż do śmierci –
    i to śmierci krzyżowej.    (Flp 2)

 

My przeciwnie – wolimy się wywyższyć, udając, że jesteśmy równi Bogu.