Kto słucha, a nie rozumie

19 Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. (Mt 13)

 

Z drugiej jednak strony sami nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć – zrozumieć może tylko ten, komu Pan to objawił. Czy więc to nie jest tak, że to sam Bóg skazuje nas na ograbienie przez Złego?

 

Absolutnie tak nie jest!

 

Wszystko zależy od nas samych. On cały czas na nas czeka. Jedyne pytanie, czy my zechcemy przyjść?