Duch przychodzi z pomocą naszej słabości

26 Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. 27 Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. (Rz 8)

 

Tylko dwa zdania, a w nich dwie bardzo ważne myśli. Pierwsza, że wcale nie musimy być doskonali Duch przychodzi z pomocą naszej słabości  – Duch który w nas mieszka (o ile mieszka), wypełnia za nas to, czego pragniemy, a czego poprzez naszą niedoskonałość wypełnić nie potrafimy.

I drugie zdanie, które zapewnia nas, że Bóg zna zamiar Ducha i że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą – a więc, że te wszystkie nasze pragnienia zostaną spełnione, o ile tylko są zgodne z wolą Bożą. Zwracam jednak uwagę na to za świętymi – nie chodzi tu o jakiś wyjątkowych ludzi, chodzi o każdego z nas, o każdego, kto pozwoli, by w nim zamieszkał Duch Święty.