Szczęśliwe oczy wasze

16 Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. 17 Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. (Mt 13)

 

Te słowa Chrystus wypowiedział do swoich uczniów. Ale czy one nie odnoszą się również do nas?